IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI&DANIŁOW
SYMPOZJUM SZKOLENIOWE 
p.t. Fenomen hipnozy w hipnoterapii 2002 r.